De theorie achter zwermen volgens Fit2Swarm

Steeds meer bedrijven raken doordrongen dat het werken in ontworpen organisaties de ontwikkeling eerder remt dan vooruit helpt. Zwermen, of wel de swarm-theorie volgens de uitgangspunten van Charles Darwin en de inzichten uit de systeemkunde (ook wel Evolutionair Systemisch Wereldbeeld genoemd) is daarvoor DE oplossing. Het is de nieuwe werkwijze voor bedrijven die de uitdagingen van de 21ste eeuw succesvol willen aangaan.

Medewerkers kunnen hun eigen werkzaamheden uitstekend indelen, zodra zij inzicht hebben in wat er nu voor hen te doen is. Bovendien vindt een ruime meerderheid van de medewerkers het heel prettig zich te kunnen ontplooien met een ruimer takenpakket op maat dan door eenzijdige specialisatie. Het maakt het werk afwisselend, geeft ze altijd wat te doen en geeft dus veel bevrediging. Desalniettemin kan, voor hen die dat juist willen, pure specialiteit ook.

Gezien van uit een Evolutionair Systemisch Wereldbeeld is een bedrijf een systeem van arbeid. Een systeem dat alle werk omvat en zich kenmerkt doordat het als gesloten systeem een positie inneemt in haar omgeving, die zich op haar beurt kenmerkt als een open systeem (onder een gesloten systeem verstaan we een omgeving waarbij de output van elk daarin te onderscheiden deel input is voor alle delen).

Op het hoogste niveau van sluiting (waar het bedrijf overgaat in haar omgeving) spreken we van een sequenties van processen. Een niveau van complexiteit lager spreken we per proces van sequenties van activiteiten en op het laagste niveau spreken we per activiteit van een sequentie van gedrag.

Zowel processen als activiteiten als gedrag laten zich indelen in vijf typen. Vier om sturing te geven, een om gebruikswaarde te leveren.

  • Plannen (leveren van actieve feed-forward)
  • Organiseren (leveren van passieve feed-forward)
  • Doen (leveren van gebruikswaarde)
  • Checken (leveren van passieve feed-back)
  • Acten (leveren van actieve feed-back)

Actieve feed-forward is kennis (wat gedaan moet worden)
Passieve feed-forward is een voorraad levende have en materie
Gebruikswaarde is de output van de sequence, de zin er van
Passieve feed-back is informatie (dat wat bekend is geworden)
Actieve feed-back is het oordeel of nieuwe feed-forward nodig is

Daarmee is het hele systeem (sequentie van processen) en alle onder elk proces daarvan vallende sequenties te zien als levende organismen, als gesloten systemen ver van het evenwicht.

Wanneer situationeel per proces, activiteiten en gedrag tot sequenties worden geassembleerd en deze, behalve het plannen zelf ook het organiseren, het doen, het checken en het acten laten plaatsvinden, worden alle processen steeds als nodig doorlopen en past het systeem zich steeds aan haar omgeving aan, behartigd zij evenwichtig de belangen van alle relevante omgevingsactoren.

Om het plannen, organiseren, checken en acten te laten plaatsvinden is de Fit2swarm software ontwikkeld. Voor meer informatie klik hier

Ervaringen bij bedrijven die al zijn begonnen met de invoering van de swarm-werkwijze tonen efficiëntieverbeteringen tot wel 300% aan, met name door:

  • het wegvallen van de strikte scheiding tussen managers en uitvoerders
  • het wegvallen van managementtaken ten gevolgen van het werken in het harnas van een ontworpen organisatie
  • het voorkomen van onder- en overbelasting.

De swarm-werkwijze is vooral te zien als een andere levenswijze en hoeft niet in één keer jouw hele bedrijf te veranderen. Je kunt een willekeurig proces selecteren om te testen of ook jouw organisatie er voordeel van kan hebben. Sterker nog, dat is de enige manier om het succesvol te implementeren. Groot denken maar klein doen, wennen en dan proces voor proces uitbouwen.

Waarom wachten met het ook in jouw organisatie te proberen? Wij zouden het niet weten!

Wil je meer weten over de wetenschappelijke onderbouwing van Fit2Swarm?